Categories Kada, gdje, s kim…

Projekat „Osmijeh planete je u tvojim rukama“ u školama

„Osmijeh planete je u tvojim rukama“ naziv je projekta koji provodi Ekopak d.o.o. – Prvi ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u FBiH i udruženje „Ekotim“ od marta do juna 2013. godine u osam škola na području Kantona Sarajevo (četiri osnovne i četiri srednje škole).

Do sada su održana 23 predavanja za 800 učenika na temu upravljanja otpadom i reciklaže ambalažnog otpada, a s ciljem da se učenicima osnovnih i srednjih škola pruže kvalitetne informacije o opasnostima od nepravilno odloženog otpada, te mogućnosti za reciklažu ukoliko se ambalažni otpad odvojeno prikupi. Ukupno je planirano održavanje 40 predavanja.

Nako što se finaliziraju planirana predavanja u svakoj od škola, organizirat će se kviz u kojem će se odabrati pobjednici u školama koji će predstavljati svoje škole na finalnom kvizu koji će biti organiziran 05. juna 2013. Bogat fond nagrada za pobjednike u kvizu je obezbjeđen zahvaljujući „Ekopak“-u, prvom ovlaštenom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom u FBiH.

Osim edukacije i takmičenja u znanju, učenici odabranih 8 škola za učešće u ovom projektu imaju priliku osvojiti nagrade i kroz takmičenje u sakupljanju ambalažnog otpada koje se realizira uz logističku podršku „Papir servisa“. Za školu koja sakupi najveću količinu ambalažnog otpada, takođe su predviđene bogate nagrade u skladu s potrebama škole koje je obezbjedio „Ekopak“. Projekat podržava i Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *