Categories Kada, gdje, s kim…

Trening aktivnog roditeljstva za nastavnike razredne nastave i socijalne radnike

World Vision BiH je u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde organizovao trodnevni trening aktivnog roditeljstva za nastavnike razredne nastave i socijalne radnike. Trening se dešava u sklopu saradnje ministarstva i WV BiH u cilju poboljšanja roditeljskih kompetencija za roditelje učenika razredne nastave. Saradnja, takođe, doprinosi osnaživanju partnerstva roditelja i nastavnika kao važnih karika u razvoju punog kapaciteta svakog djeteta.

Tokom tri dana treninga, od 15. do 17. januara, obrađuju se teme važne za razvijanje životnih vještina svakog djeteta, razvijanje radnih navika i motivacije kod učenika, razvijanje zdravih navika kod učenika, kontrolisanje ljutnje i bijesa kod djece, razvoj socijalnih vještina i kompetencija kod djece, važnost igre tokom odrastanja, nenasilno rješavanja sukoba i međuvršnjačko nasilje. Osim toga, nastavnici će sa roditeljima raditi na prevenciji i kontroli roditeljskog stresa, te razgovarati o ulozi oca u odgoju djece i važnosti učešća starijih generacija u porodici u odgoju djece. Ukupno 76 nastavnika je prošlo trening.

“Dobar roditelj je više od osobe koja djeci obezbjeđuje hranu, odjeću i osnovne potrepštine za život. Dobar roditelj učestvuje u svakodnevnici svog djeteta, sa njim razgovara i pomaže mu da donese dobre životne odluke”, izjavila je Nela Hukić, stručna saradnica za obrazovanje i zaštitu djece pri nevladinoj organizaciji World Vision BiH.

Nela Hukić WV BiH

U periodu koji slijedi, nastavnici će sa roditeljima učenika u razrednoj nastavi organizovati redovne i ciljane roditeljske sastanke, dok je dugoročno planirano uvrštavanje kurikuluma Aktivnog roditeljstva u godišnji plan i program rada škola.

“Zadovoljstvo nam je roditeljima djece od I – V razreda osnovih škola ponuditi edukaciju o roditeljstvu. Roditeljstvo je jedna od najvažnijih uloga koju obnašamo, a za koju nas niko ne priprema. Smatramo da je ovaj kurikulum potrebno uvrstiti u redovne aktivnosti škole”, kazala je Amira Borovac, šef sektora za osnovno obrazovanje u Ministartvu.

Amira Borovac, šef sektora za osnovno obrazovanje u Ministartvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona

Tekst i fotografije: PROMOCIJA

Author: S. Vujanović

web-urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *