Categories Kada, gdje, s kim…

World Vision BiH: 60.000 KM za prevenciju širenja koronavirusa

U svjetlu proglašenja globalne pandemije COVID-19, World Vision BiH će dio svojih sredstava preusmjeriti na pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva i osobama koje obavljaju poslove sprečavanja širenja koronavirusa, čime su i sami izloženi infekciji virusom. WV BiH će 60.000 KM svojih redovnih programskih sredstava usmjeriti na kupovinu prehrambenih proizvoda, zaštitnih sredstava, maski i rukavica, te sredstava za higijenu i dezinfekciju.

Novcem će se podržati nabavka sredstava za udruženja Roma, koja predstavljaju jednu od ranjivih kategorija društva, te će pakete sa osnovnim prehrambenim namirnicama, zaštitnim sredstvima, sredstvima za higijenu i edukativnim materijalima na romskom jeziku primiti 300 porodica širom BiH.

“Svjesni važnosti saradnje sa institucijama države, sistemskog i sinhronizovanog odgovora na krizu, World Vision BiH je od samog početka pandemije svoje resurse i podršku stavio na raspolaganje relevantnim vladinim institucijama”, izjavila je Larisa Klepac, direktorica programa World Vision BiH (na fotografiji).

U svjetlu te saradnje, a na preporuku Ministarstva zdravstva Federacije BiH, World Vision će ranjivim kategorijama u FBiH pakete podrške distribuirati u partnerstvu sa Crvenim križom Fedeacije BiH, te je dio koordinacionog tijela uspostavljenog u tu svrhu. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, zaštitna sredstva, sredstva za higijenu i edukativni materijali biće u prvom redu obezbijeđeni za osam institucija koje zbrinjavaju djecu bez roditeljskog staranja, djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju i starije osobe.

Tekst i foto: PR

Author: S. Vujanović

web-urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *