Categories Vaše dijete

Zašto bi vašem djetetu trebalo da nabavite psa?

Život s kućnim ljubimcem i odrastanje uz njega stručnjaci vide kao stalnu mogućnost učenja o odgovornosti, razvoju empatije, nesebičnosti i bezuslovne ljubavi.

Činjenica je da pas i dijete mogu da razviju uzajamno povjerenje, a ova komponenta njihovog odnosa iskorištena je i u terapijskim programima s djecom koja imaju teškoće psihološke ili socijalne prirode.

Životinje, a posebno psi imaju sposobnost da umire hiperaktivnu ili agresivnu djecu ako su i dijete i pas naučeni da se primjereno ponašaju jedno prema drugom.

Dokazano je da:

– se dijete uz psa osjeća sigurno i zaštićeno

– druženje sa psom podstiče razvoj govora i pomaže djetetu da shvati svoje osjećaje i motive

– su psi često posrednici u odnosima djeteta sa svijetom odraslih

– druženje sa psom razvija u djeci osjećaj odgovornosti za sebe i druge

– dijete uči rješavati svoje probleme poistovjećujući se sa psom i rješavajući njegove probleme

– druženje sa psom pomaže djetetu da otkrije i pokaže svoje pozitivne strane

– djeca koja sa psom razviju pozitivan odnos lakše ostvaruju komunikaciju s ljudima i u međuljudskim odnosima bolje razumiju i tumače neverbalnu komunikaciju

Pozitivni efekti odnosa dijete – pas su mnogostruki. Dijete uči da upravlja i kontroliše svoje ponašanje, što je jedna od važnih socijalnih komponenti. Uz psa se dijete osjeća važno i potrebno, a to utiče na jačanje njegovog samopouzdanja i samopoštovanja.

Foto: Thinkstock Izvor: wall.hr

Author: S. Vujanović

web-urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *