Marginalizovane grupe: Nevidljivi smo kao da ne postojimo i ovakvo stanje moramo promijeniti

by | 24 Februara, 2021

U Banja Luci je danas održan Okrugli sto “Provedba Akcionog plana za implementaciju ciljeva Deklaracije marginalizovanih grupa u BiH”, s ciljem da se marginalizovane grupe angažuju  na rješavanju socijalnih i ekonomskih problema tako što će zagovarati za izmjene zakonskih odredbi koje se tiču poboljšanja uslova života i rada marginaliziranih grupa u skladu sa preporukama Evropske komisije.

Događaju su prisustvovala 23 predstavnika organizacija civilnog društva koje se bave problemima marginalizovanih grupa u BiH, međunarodne i akademske zajednice.

Oni su izrazili negodovanje što su “osobe koje žive na margini društva u BiH nevidljive za vlasti” naglašavajući da “svoj nepovoljni socijalni i ekonomski položaj mogu poboljšati udruživanjem i zajedničkim aktivnostima”.

Direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) Žarko Papić podsjetio je da je ekspertni tim Fondacije za socijalno uključivanje u BIH (FSU u BiH) 2020. godine sačinio Strategije socijalnog uključivanja Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta za period 2021-2027.godine, čime su inicirane dalje aktivnosti relevantnih ministarstava.

Profesor dr Ljubo Lepir naglasio je da postoji značajna razlika između marginalizacije i socijalnog isključivanja.

Željko Volaš iz organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske istakao je da je žalosno što “strateški dokumenti stoje u ladicama i ne primjenjuju se u praksi”.

Na okruglom stolu diskutovalo se i o važnim pitanjima – osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa istim preprekama i problemima jer donosioci odluka ignorišu organizacije civilnog društva koje se bave ovom problematikom. Istaknuto je da je pandemija COVID-19 potvrdila koliko su osobe s invaliditetom pogođene, naročito djeca i žene. Invalidi rada su naglasili da prema važećem zakonu trenutno ne primaju nikakvu invalidninu.

Ranka Ninković-Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) je naglasila da organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u zagovaranju za ispunjenje uslova za priključivanje BiH Evropskoj uniji.

Kao alat za edukaciju marginalizovanih grupa građana, predstavila je “Toolkit webinar” – interaktivni alat koji će olakšati razumijevanje procesa zagovaranja u svjetlu pristupanja Evropskoj uniji, te pružiti uputstva za uspješno kreiranje zagovaračke kampanje koristeći dostupne komunikacijske instrumente.

Okrugli sto je organizovala Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno zagovaranje uloge marginalizovanih grupa u procesu pristupanja Evropskoj uniji” uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH.

Podsjećamo, za  članstvo u Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina treba da ispuni zahtjeve iz svih 35 poglavlja pregovora. U Analitičkom dodatku, Evropska Komisija je ocijenila da je upravo Poglavlje 19 “Socijalna politika i zapošljavanje” u grupi najlošije pripremljenih oblasti.

 “Evropska Komisija je negativno ocijenila šta je BiH uradila do maja 2019. Na osnovu toga je definisano 14 preporuka odnosno prioriteta, a upravo 13. preporuka precizira važnost unaprijeđenja socijalnog položaja i inkluziju ranjivih grupa u BiH. Ni nakon pristiglog Mišljenja Evropske Komisije, u BiH ništa nije učinjeno na unaprijeđenju preporuka”, rekao je Žarko Papić, direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI).

Za više detalja kontaktirajte Fondaciju za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini: 033 219 313 ili putem emaila: [email protected]

PR

PR

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Pre slanja komentara, molimo vas da se upoznate sa pravilima komentarisanja i uslovima korišćenja sajta.