Konferencija “Žensko poduzetništvo – izvor gospodarskog rasta na Balkanu” održana je u Hubu 387 u Sarajevu

by | 16 Juna, 2022
Konferencija Žensko poduzetništvo

Na prvoj konferenciji „Žensko poduzetništvo – izvor gospodarskog rasta na Balkanu“, koja je održana jučer u Hub 387 u Sarajevu učesnice konferencije pozdravila je Ivana Matić, osnivačica „Women in Adria“.

Women in Adria BiH, business portal koji promoviše žensko preduzetništvo u regionu, prije 10 godina je započeo rad u Hrvatskoj, a nedavno je zvanično počeo sa radom na području Bosne i Hercegovine. Ivana Matić u uvodu je podsjetila na nužnost i važnost umrežavanja žena u biznisu, i preduzetnica i onih koje su u korporativnom biznisu.

Konferencija Žensko preduzetništvo

Panel “Finansiranje žena poduzetnica”

Edin Hrnjica, član Uprave Reiffeisen Bank iz Sarajeva, u uvodu je pozdravio pokretanje ženske preduzetničke inicijative „Women in Adria“ u BiH, s kojima sarađuju nekoliko godina u Hrvatskoj i bili su ponosni da, kao jedna od najvećih banaka u regiji, budu sponzori i učestvuju u pokretanju iste inicijative i u BiH.

Konferencija je otvorena sjajnim predavanjem Ane Keglović Horvat iz Zagreba, o izazovima ličnog razvoja s kojima se suočavamo svaki dan u svom privatnom, ali i poslovnom životu i važnosti da svakodnevno slušate svoju intuiciju u donošenju vaših poslovnih odluka.

Ivana Matić otvorila je prvi panel „Žene poduzetnice – izvor gospodarskog rasta na Balkanu“ na kojem su panelistkinje bile: Lada Buševac, direktorica IFC kancelarije za BiH i Crnu Goru, Anja Margetić, zamjenica gradonačelnice grada Sarajevo, Amila Pilav Velić, profesorica na EFSA i osnivačica i CEO Sarajevo Innovation Summita, Bergin Kulenović, koordinatorica WEE programa u UN Women BiH.

Konferencija Žensko poduzetništvo

Ana Keglović Horvat

Panelistkinja Lada Buševac istakla je da istraživanja pokazuju da u BiH imamo samo 20% žena vlasnica ili direktorica, koje upravljaju malim ili srednjim preduzećima, i ispod je prosjeka u regionu. „Da su sve žene aktivno uključene u procese rada naš BDP u BiH bio bi 20% veći. BiH je na gubitku 5 % zato što sve žene nisu uključene na tržištu rada i što nije angažirovan potencijal žena preduzetnica“, izjavila je Lada.

Amila Pilav Velić navela je da ekonomski pokazatelji u našoj zemlji govore da trenutno imamo 155.000 privrednih subjekata i da 80 % čine mala i srednja preduzeća, koja su okosnica naše nacionalne ekonomije.

„Ono što nemamao, a tiče se preduzetništva, iako i naša zakonska regulativa često prati ono što imaju razvijene zemlje u EU, je implementacija. Posljednji izvještaj OECD koji prati indeks preduzetničke infrastrukture za zemlje regiona i Tursku, pokazuju da BiH, od nekih 5 poena koje bi trebalo da ima, mi imamo 3, i najniže smo rangirani u regonu“, istakla je Pilav Velić. Istakla je da kreiranje javnih politika i mjere ne odgovaraju realnom stanju, jer često susrećemo javne pozive na koje često ne možete odgovoriti. Njihovo istraživanje je pokazalo: „Bili smo razočarani što su žene kao glavne dvije prepreke istakle dva straha: prvi je osuda okoline zbog neuspjeha, a drugi je što se često susreću s osudama da su loše supruge, majke, žene ukoliko su posvećene ličnom razvoju i svom biznisu“.

Konferencija Žensko poduzetništvo

Detalj s konferencije

Anja Margetić, zamjenica gradonačelnice Sarajeva, istakla je da je grad Sarajevo nažalost nema u svojoj nadležnosti oblast preduzetništva, nego da je to u domenu Kantona Sarajevo. „Mislim da bi bila dobra ideja osnovati neko savjetodavno tijelo koje bi se bavilo tumačenjem naših komplikovanih zakona, kako bi se olakšalo ženama da pokrenu svoje biznise“, rekla je Anja Margetić.

Bergin Kulenović iz UN women BiH istakla je da njena organizacija ima savjetodavnu ulogu i da rade na projektima koji su proizašli iz problematike poslovnog okruženja u kojem živimo i svih prepreka s kojima se žene susreću. „Moramo raditi na osvještavanju i edukaciji, jer nije uvijek problem u davanju para, većinom su usluge ključni problem“, kaže Bergin Kulenović.

Ajla Mulalić, vlasnica agencije Invison iz Cazina, poreduzetnicama je podijelila praktične savjete koje je naučila na edukacijama kod Tony Robinnsa, poznatog life i business coacha, a koji govore o strahu i nesigurnosti koju je i sama osjećala cijeli život, te o važnosti vjere u sebe i svoje poslovne ideje.

„Prvo što su me naučili je da – svi klijenti lažu. Možda je to brutalna istina kad ovako na početku kažem, ali je meni moje iskustvo pokazalo da sam potpuno u pravu“, poručila je Ajla.

Na drugom panelu „Finansiranje za žene poduzetnice“ učestvovali su: Manuela Naessl, direktorica kancelarije EBRD a za BiH, Martina Rotim, program menadžerica za osnaživanje ženskog preduzetništva i Armin Suljić, direktor Razvoja i podrške prodaji za mala i srednja preduzeća.

Manuela Naeesl istakla je da je EBRD na BiH tržištu prisutan ne samo kao kreditor koji finansijski podržava žene u osnivanju biznisa, nego da promovišu edukacije za žene, jer žele da se uklone sistemske prepreke u zapošljavanju žena.

„Bitno je znati da je postupak privlačenja finasiranja otežan zbog toga što većina žena nema kolateral koji bankama omogućava da im odobre kredit. Žene se najčešće teže odlučuju za velike zajmove za biznis i imaju problem u prezentovanju svojih biznis ideja“, istakla je Manuela.

Armin Suljić, naglasio je da su u Raiffeisen banci prije nekoliko godina pokrenuli dugoročnu strategiju suradnje sa EBRD-om, želeći da riješe barijere koje se pojavljuju u poslovnom svijetu žena. „Osim umrežavanja žena radimo na promjeni mindseta našeg osoblja kako bi se promijenio senzibilitet ljudi koji rade na odobravanju kredita, da napravimo put koji će omogućiti preduzetnicama olakšanje u prvim izazovima“, rekao je Armin.

Martina Rotim je izjavila da su žene puno vjerniji kljenti od muškaraca i da im je puno važniji odnos s bankom i kreditnim službenikom nego bilo šta drugo.

Konferenciju je svojim snažnim motivišućim porukama zatvorila Emina Ganić, koja je podcrtala da naše društvo žene ne doživljajva kao lidere. “Gobalna percepcija žene da žena nije prototip lidera prisutna je već vijekovima i sociološki je prisutna ne samo među muškarcima, nego i među ženama. Žena nije liderka zbog toga jer nas još posmatraju kroz seksualnu i reproduktivnu ulogu i zbog toga što svi mi ženama sudimo po muškim standardima. Zato vam želim reći da je poenta da mijenjamo društvo, a ne sebe“, istakla je Emina.

ljepotaizdravlje.ba

PROMO