Više od 736 miliona žena u svijetu doživi neki oblik nasilja!

by | 25 Novembra, 2021

U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama!

Nasilje nad ženama velika je prijetnja njihovoj slobodi i pravima, uključujući nasilje na internetu i kibernetički kriminal, a za njegovo suzbijanje postoje alati kao što je Istanbulska konvencija, ali potrebno je uložiti još puno napora da bi se situacija poboljšala, poručio je Savjet Evrope!

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama!

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra, glavna sekretarka Savjeta Evrope Marija Pejčinović Burić i italijanska ministrica za jednake prilike i porodicu Elena Bonetti, u ime italijanskog predsjedništva Odbora ministara Savjeta Evrope, pozvale su u zajedničkoj izjavi na jačanje borbe protiv nasilja nad ženama, podsjećajući da se ove godine obilježava deset godina od početka potpisivanja Istanbulske konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

nasilje nad ženama

Serghei Turcanu / iStock via Getty Images

Statistike UN-a pokazuju da je gotovo 736 miliona žena u svijetu, gotovo svaka treća, doživjela nasilje od svojih intimnih partnera, seksualno nasilje od muškaraca koji im nisu partneri ili oboje barem jednom u životu. A ti podaci ne uključuju spolno uznemiravanje i oblike nasilja kao što su praćenje, prisilni brakovi ili genitalno sakaćenje.

Istanbulska konvencija

Istanbulska konvencija najnapredniji je međunarodni instrument koji evropske države imaju i njeno potpuno sprovođenje najefikasniji je način za borbu za ženska prava, ističu zvaničnice u izjavi, pozivajući države koje to još nisu učinile da je potpišu i ratifikuju.

Istanbulska konvencija ima jasne ciljeve: sprečava nasilje nad ženama, štiti žrtve i osigurava gonjenje počinilaca. Ne samo da podstiče integrisane politike nego i kriminalizuje pojedina djela kao što su praćenje, prisilni brakovi i genitalno sakaćenje. Ondje gdje je sprovedena, ona djeluje i omogućila je pozitivne promjene nacionalnih zakona, kako ističu.

S obzirom na to da je za vrijeme zaključavanja zbog pandemije koronavirusa zabilježen dramatičan porast nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Savjet Evrope poručilo je da uključenost žena na tržištu rada, usluge za pomoć porodice i promovisanje liderskih uloga za žene u ekonomiji/privredi i društvu moraju biti prioritet.

Osnaživanje žena od enormne je važnosti za prevenciju nasilja nad ženama, uključujući “ekonomsko nasilje”, navodi se u izjavi, dodajući da je isto tako važno podsticati usklađivanje profesionalnog i privatnog života kako žene ne bi morale birati između porodice i posla.

Online nasilje je veliki problem!

U izjavi se poziva takođe na sprovođenje novih smjernica Stručne grupe Savjeta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO), koja je u srijedu, uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, objavila prvu opštu preporuku o digitalnoj dimenziji nasilja nad ženama.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Fondacija CURE (@fondacijacure)

Preporuka obuhvata online nasilje nad ženama kao što su dijeljenje ponižavajućih snimaka, vrijeđanje i prijetnje smrću i silovanjem te kibernetički kriminal.

U preporuci se, između ostalog, poziva da se onemogući zlostavljačima da kontrolišu ženama račune u bankama i finansijske aktivnosti posredstvom internet bankinga te poziva na promovisanje digitalne pismenosti.

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Inače, danas počinje i kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” koja treba da dovede u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama.

Poražavajući su podaci da svaka peta odrasla žena, tokom svog života, bar jednom bude žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta žena  bude žrtva seksualnog nasilja.

U 2021. godini se obilježava 30. godišnjica Globalne kampanje 16 dana akvitizma. Inspirisana originalnom vizijom i historijom Kampanje, sa fokusom na podizanje svijesti o nasilju nad ženama i uzimajući u obzir kontinuiranu nekažnjivost femicida, ove godine kampanja će se fokusirati na pitanje “femicida ili ubijanja na osnovu spola žena”.

U 2021. godini, pored jubilarne teme, Kampanja će nastaviti svoje programske aktivnosti za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja u poslovnom svijetu fokusirajući se na vezu između nasilja u porodici i poslovnog svijeta.

Zastrašujući podaci o femicidu!

U periodu od 2019. do 2021. godine najmanje 39 žena ubili su muškarci. Do statističkih podataka Fondacija CURE je došla na osnovu medijskih izvještaja.

“Ne znamo koliko slučajeva ubistava žena nije zabilježeno u medijskim izvještajima, jer BiH još uvijek nema ujedinjene statistike o slučajevima femicida”, saopštile su CURE.

Uličnom akcijom Crvene cipele koje simbolišu žene žrtve femicida (ubistva žena) želimo skrenuti pažnju na problem nasilja nad ženama koji se dešava svake sekunde na planeti koji nažalost nerijetko završavaju ubistvom žena.

“Žrtve femicida imaju sličnu priču, a to je da su do smrti bile zlostavljane i izložene različitim oblicima nasilja, da su ljudi iz njenog okruženja znali da preživljava nasilje, ali nisu mogli slutiti da nasilnik može biti i ubica”, upozoravaju iz ove Fondacije.

39 crvenih cipela postavljenih na trgu u sklopu ulične akcije “Crvene cipele za žene žrtve femicida” predstavljaju broj ubijenih žena u BiH u posljednjih šest godina. Predstavljaju i sramotu naše države. Predstavljaju poraz jer naše institucije ne djeluju strateški protiv nasilja nad ženama, a posebno u vanrednim situacijama.

Život bez nasilja i diskriminacije je pravo i obaveza svih nas!

ljepotaizdravlje.ba

cyano66, Serghei Turcanu / iStock via Getty Images