Šta je to holistički način življenja?

by | 19 Maja, 2024

Naše vanjsko je ogledalo unutrašnjeg, sve je uzajamno povezano i čini jednu cjelinu. Holistički pristup ljepoti i zdravlju podrazumijeva brigu o tijelu te jednaku brigu o unutrašnjem stanju

Pripremio: Omar Zahirović

Ljepota dolazi iznutra, jeste možda postalo kliše ali zaista naglašava važan dio čovjekove prirode.

Holizam (prema grč. ὅλος: sav, potpun, cio) je način pristupanja životu koji nas podučava da situacije, život i ljude oko nas treba posmatrati u cjelini. Tako se treba odnositi i prema životu i ta se holistička perspektiva referiše i na samog čovjeka i ona nalaže da čovjek mora njegovati obje strane svoga bića. Tijelo je kuća duše. I jedno uz drugo djeluju i opstaju. Da bi tijelo bilo zdravo i proaktivno duša, tj. um, trebaju biti svježi i zdravi.

Upravo takav odnos ima holistička škola prema životu i čovjeku. Primjena holističkog pristupa može se vidjeti u različitim područjima, uključujući medicinu, terapiju, psihologiju, obrazovanje, ishranu, wellness i duhovni razvoj. Cilj ovog pravca je da dobije zaključak u kom se duša i tijelo ne mogu nikako razdvajati, te da da uvijek djeluju skupa.

Kratki vodič kroz holizam

Ako je holizam vaš novi put, ove stavke vam mogu pomoći da bolje shvatite holizam kao pravac.

Cjelovitost

Holistički pristup posmatra pojedinca kao cjelovito biće koje uključuje fizičke, emocionalne, mentalne, duhovne i društvene aspekte. Naglašava da je čovjek splet razdvojenih stavki te da bi se pomoglo nekome potrebno je upoznati sve njegove dijelove i tek onda mu pristupiti. Ako je jedan dio loše on se može reflektovati na sve ostale.

Povezanost tijela, duha i uma

Kroz ovaj aspekt holizam naglašava brigu o sva tri dijela – tjelesno, mentalno i duhovno zdravlje – koja dovode do blagostanja. Harmonija ova tri dijela je jedino moguća ako zaista vodimo brigu o sebi, iskreno ne zapuštajući bilo koji dio.

Individualnost

Naglašena je samostalnost pojedinca. Ne postoji univerzalni pristup svima. Svaki vaš korak na holističkom putu je jako personalizovan i donosi samostalnu priču svojstvenu samo vama.

Integrativni pristup

Ovaj pristup podrazumijeva kombinovanje alternativnih tehnika sa možda konvencionalnim. Koriste se tehnike poput yoge, akupunkture, meditacije, aroma terapije i slično.

Samosvijest

Holistički pristup potiče pojedince na razvijanje svjesnosti o sebi i svojim potrebama. To može uključivati redovito praktikovanje tehnika poput meditacije, mindfulnessa ili introspekcije kako bi se bolje razumjelo vlastito tijelo, um i duh.

Ovo su osnovne komponente holistike. Ona je mnogo dublja i intimnija kada se zaista otvore vrata istraživanja. Ona nas upoznaje s tim da živimo život personalizovano, posvećeni sebi i ljepotama koje nas uključuju u svakodnevni svijet. Nudi paletu novih vitalnih životnih navika koje osiguravaju sigurniji balans među tijelom i dušom.

ljepotaizdravlje.ba

Pinterest