Categories Kada, gdje, s kim…

Nestlé u BiH za sedam godina uložio više od 400.000 KM u edukaciju djece o pravilnoj ishrani

Kompanija Nestlé objavila je početak nove, sedme sezone projekta “Zdravo”, koji sprovodi u saradnji sa Atletski savezom BiH s ciljem poboljšanja znanja učenika osnovnih škola o pravilnoj ishrani i značaju fizičke aktivnosti. U ovoj školskoj godini u projektu će učestvovati 2.455 učenika sedmog razreda, čime se ukupno dostiže broj od 12.500 djece uključene u projekat.

“Kompanija Nestlé je samo u BiH uložila više od 200.000 eura u obrazovanje djece o zdravim životnim navikama. U regionu – Srbiji, Hrvatskoj i BiH – Nestlé je u ovaj projekat uložio više od milion eura”, ističe Irena Kurtanjek, menadžer korporativnih komunikacija kompanije Nestlé i dodaje: “Brojke pokazuju kako naš projekat prevazilazi svoju početnu ideju, i postaje cjelokupni pokret usmjeren na vršnjačku edukaciju, što je jedan od najefikasnijih načina učenja u mlađem dobu.”

Do danas, znanje o pravilnoj ishrani učesnika programa u BiH poboljšalo se za prosječno 15 posto.

“Edukacija djece o zdravim prehrambenim navikama zahtjeva multidisciplinaran pristup i angažman cjelokupnog društva. Nažalost, podrška u tolikoj mjeri u našoj zemlji još uvijek izostaje, stoga je uloga kompanije Nestlé i projekat ‘Zdravo’ odličan model kako pristupiti djeci te ih učiti kako da žive kvalitetnije i zdravije”, kazao je Erol Kovačević, profesor na Fakultetu tjelesnog odgoja i sporta u Sarajevu.

“Zdravo” se sprovodi u saradnji sa osnovnim školama širom BiH, a nastavnici fizičke aktivnosti su edukatori koji tokom školske godine sprovode zanimljive i korisne aktivnosti kako bi djeci približili značaj brige o sopstvenom zdravlju. Propisima kompanije Nestlé, zabranjeno je korištenje i pominjanje proizvoda u okviru aktivnosti “Zdravo”, i u skladu s tim učesnici programa ni na koji način nisu izloženi marketingu ili promociji kompanije.

Kompanija Nestlé izuzetno je posvećena poboljšanju svakodnevnih navika i zdravijem životu, i na globalnom nivou pomaže milionima djece da razviju zdrave navike u ishrani, pravilno se hrane i uživaju u vježbanju. “Zdravo” je dio inicijative “Nestlé za zdraviju djecu” kojom se kompanija obavezala da će do 2030. godine na globalnom nivou pomoći da 50 miliona djece vodi zdraviji život, u želji da pomogne izgradnji bolje i zdravije planete.

Projekat je tokom svih godina dobio podršku Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku kao i Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Tekst i foto: PR

Author: S. Vujanović

web-urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *