Javna spirometrija povodom Svjetskog dana astme

by | 16 Maja, 2016

Povodom obilježavanja Svjetskog dana astme, pulmološki tim Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u saradnji sa kompanijom Providanas u utorak 17. maja 2016. periodu od 11 do 14 časova u dvorištu Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ organizuje akciju „Javna spirometrija“.

spirousb-spirometer-11
Akcija je namjenjena svima građanima, a posebno onim koji imaju sumnju ili evidentirane pulmološke probleme, kojima će se besplatno raditi pokazne dijagnostičke spirometrije. Svi zainteresovani građani treba da dođu u Zavod u periodu između 11 i 14 časova, u utorak 17.maja 2016.

images (2)Cilj akcije je promocija zdravlja i podizanje svjesti ljudi i edukacija o astmi – teškoj i ozbiljnoj bolesti u koje, u svijetu, boluje preko 300 miliona ljudi, a stručnjaci upozoravaju na porast broja oboljelih u poslednjoj deceniji.
Pulmološki tim Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ već treću godinu uspješno provodi pulmološku rehabilitaciju koja, pored drugih vidova terapije, pozitivno utiče na kvalitet života pulmoloških pacijenata i njihovog fizičkog stanja. Dosadašnja iskustva su pokazala da pulmološka rehabilitacija poboljšava fizičke sposobnosti pacijenta, smanjuje osjećaj gušenja, smanjuje broj egzacerbacija osnovne bolesti i broj hospitalizacija kao i bitno poboljšava kvalitet života.
U okviru pulmološke rehabilitacije se posebna vrijednost pridaje edukaciji pacijenata koja obuhvata HOPB školu, školu astme, školu za pacijente sa alergijskim bolestima.