Categories Duh i tijelo

Pomjeranje sata unazad utiče na biološki ritam ljudi

Na prvi pogled vam se čini da je pomjeranje sata unazad mala stvar, i da vas ništa posebno ne remeti, posebno ako uzmemo u obzir da dobijamo sat vremena više.

Međutim,  pomjeranje sata unazad za 60 minuta stvarno ima fizički uticaj na nas. Ipak, za većinu ljudi je riječ o manjim promjenama koje se lako mogu prevazići urednim navikama.

Kada se ciklus dan-noć mijenja, onda se zajedno sa njim mijenja i naš biološki ritam kako bi mu se prilagodio. Tada će u tijelu doći do manjih promjena jer su većina naših hormona i ponašanje, san, glad, nivo energije i imunološki sistem vezani za naš tjelesni sat na koji utiče ciklus dan-noć.

Srećom, ako osjetite fizičku promjenu, ona će trajati svega nekoliko dana i onda ćete se ponovo osjećati normalno.

Kliknite na sljedeću stranicu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *